Studia de Cultura 11(2) "Teatr w edukacji, terapii i profilaktyce"

Spis treści

Słowo od Redaktorów Tematycznych PDF
Agnieszka Ogonowska, Marek Pieniążek 3-5

Rozprawy i studia

Multimedialność w inscenizacji dramatu antycznego. "I Ifigenia" Tomasza Bazana PDF
Małgorzata Budzowska 6-19
Dramaturg jako archiwista. O stylu montażu dokumentalnego Witolda Wandurskiego i sceny robotniczej PDF
Lilianna Dorak-Wojakowska 20-35
„Ruch muzykalny” jako ucieleśnienie afektu i metoda wychowania człowieka. Taniec i psychoanaliza na początku XX wieku w Rosji PDF
Anastasia Nabokina 36-48
Uczeń, widz, współtwórca – wartości edukacyjne tańca i dziedzictwa teatru baletowego w kształceniu dzieci i młodzieży PDF
Anita Makuszewska 49-59
„Teatr będzie na świecie źródłem nauki dla wszystkich” (Natjaśastra) – o edukacyjnych aspektach indyjskiego tańca klasycznego PDF
Agnieszka Wójcik 60-76
Artystyczne transmisje afektu PDF
Marek Pieniążek 77-90
The value of theatre as a teaching method in tertiary education: the activities of the Students’ Drama Club at the University of Oradea PDF
Éva Székely 91-99
Międzynarodowa edukacja teatralna na przykładzie polsko-francuskich projektów artystycznych „Szekspir Projekt” i „MOON” PDF
Anna Krzemińska 100-113
Spotkania. Współpraca Michała Borczucha z dziećmi oraz osobami niepełnosprawnymi PDF
Zuzanna Berendt 114-122
Drama w przedszkolu – jej zintegrowany potencjał PDF
Elżbieta Kwiatkowska 123-138
Samodzielność i nieśmiałość młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym w procesie działań teatroterapeutycznych PDF
Monika Masłowska, Grażyna Aondo-Akaa 139-151
Wybrane gesty i formy parateatralne jako narzędzia wspomagania komunikacji z osobami w wieku senioralnym PDF
Agnieszka Ogonowska 152-166

Recenzje

Istnieje jedynie dzisiaj PDF
Magdalena Stoch 167-168

Sprawozdania

Międzynarodowe warsztaty arteterapii na Uniwersytecie w Lublanie, czyli dlaczego potrzebujemy sali teatralnej PDF
Marek Pieniążek, Alenka Vidrih 169-171
Contents PDF
  174-175
Kolegium Recenzentów - 2019 PDF
  176

Impressum

Stopka redakcyjna bieżącego numeru PDF
 


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.