Historia czasopisma

Badania literackie, językowe i mediów funkcjonują dziś w szerszym kontekście studiów kulturowych i ich horyzontu teoretycznego. W Katedrze Mediów i Badań Kulturowych w Instytucie Filologii Polskiej kilka lat temu powstała inicjatywa powołania nowego czasopisma naukowego w ramach uniwersyteckiej serii Annales: „Studia de Cultura” – forum dyskusji kulturoznawców, socjologów, psychologów, medioznawców a także polonistów, zainteresowanych dynamiką kultury współczesnej.

Pierwszy numer czasopisma ukazał się w 2010 roku pod redakcją Agnieszki Ogonowskiej, Zbigniewa Bauera i Bogusława Skowronka; w Radzie Naukowej zasiadali także profesorowie: Tomasz Goban-Klas, Eugeniusz Wilk i - niestety już nieżyjący – Piotr Kowalski. Wiosną 2014 roku odszedł od nas na zawsze nasz Redaktor, Autor i Przyjaciel – Zbigniew Bauer. Obecnie w skład Rady wchodzą przedstawiciele zagranicznych środowisk naukowych: profesorowie Bernard Garaj, Algirdas Gaižutis oraz docent Irena Masojč i Jana Raclavska – z tymi ośrodkami naukowymi czasopismo stale współpracuje, co wyraża się między innymi publikacjami reprezentujących je autorów na łamach czasopisma. Począwszy od numeru trzeciego z 2012 roku czasopismo uzyskało status punktowanego czasopisma naukowego, pozytywnie przechodząc procedury ewaluacyjne.

Do tej pory na łamach czasopisma publikowali przedstawiciele licznych ośrodków naukowych z kraju (m.in. Krakowa, Wrocławia, Lublina, Łodzi, Opola, Poznania, Torunia, Katowic) i zagranicy, jak również młodzi naukowcy i wyróżniający się doktoranci.Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.