Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Rocznik „Studia de Cultura” jest recenzowanym czasopismem naukowym poświęconym szeroko pojętej problematyce medioznawczej i kulturoznawczej; poszczególne numery mają charakter tematyczny i koncentrują się wokół wybranych zagadnień i metodologii.

ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275


Baner

Studia de Cultura 11(2) "Teatr w edukacji, terapii i profilaktyce"


Okładka


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.