Uczeń, widz, współtwórca – wartości edukacyjne tańca i dziedzictwa teatru baletowego w kształceniu dzieci i młodzieży

Anita Makuszewska

Abstrakt


DOI 10.24917/20837275.11.2.4

Spotkanie ze sztuką tańca pozwala dzieciom na zapoznanie się ze spektrum wartości wykraczających poza obszar przypisany do zawodu tancerza. Absolutna harmonia między umysłem i ciałem, leżąca u podstaw tańca, wynika z faktu, że trening ruchowy wzmacnia i rozwija aktywność motoryczną, sprzyjając rozwojowi ciała i psychiki. Artykuł przedstawia nie tylko zagadnienia związane z uczeniem i nauczaniem tańca, podkreślając rolę ruchu w kształtowaniu świadomości fizycznej osobowości, umiejętności pokonywania trudności, ale zwraca również uwagę, jakie znaczenie odgrywa człowiek tańczący w tworzeniu światopoglądu, utrwalaniu tradycji, zrozumieniu wielokulturowości.


A student, a spectator, an artist – educational values of dance and dance theatre heritage in teaching children and young people
Active participation in dance education allows children to become familiar with a range of values that go beyond these associated with the profession of a ballet dancer. The remarkable unity of a dancing body is achieved by harmonious development of a body and mind. The article presents not only issues related to learning and teaching dance, while emphasising the role of dance in developing the consciousness of physical personality. It also sheds light on a dancing body as a means used in understanding more complex socio-cultural issues of the 21st century.


Słowa kluczowe


dzieci; edukacja; taniec; pedagogika; dziedzictwo kulturowe; filmy z tańcem; children; education; dance; pedagogy; ballet heritage; dance movies

Bibliografia


Andrzejewski Carey E.. 2009. “Toward a Model of Holistic Dance Teacher Education”. Journal of Dance Education. nr 9(1). 17–26.

Anderson Stephanie Marie. 2013. “A Dancing Paradox of Oral History of Dance Pedagogy”. https://scholarworks.sjsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=7920&context=etd_theses. [dostęp: 20.02.2018].

Bradley Karen Kohn. 2001. “Dance Education Research: What Train Are We On?” Journal Arts Education Policy Review nr 103(1). 10–32. https://tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10632910109600279. [dostęp: 19.02.2018].

Clark Jane E., Humphrey James H. 1985. Motor Development. Princeton.

Fine Jerremy. 2016. In Defence of Princess. New York.

Fonteyn Margot. 1979. A Dancer’s World: An Introduction for Parents and Students. London.

Hamilton Linda H. 1998. Advice for Dancers: Emotional Counsel and Practical Strategies. San Francisco.

Hains Rebecca C. 2014. The Princess Problem. Naperville.

Klimczak Wojciech. 2017. Poszerzanie pola: modernizm, feminizm, (inter)nacjonalizm w ruchu. W Polskie artystki awangardy tanecznej. Historie i rekonstrukcje. J. Szymajda (red.). 12–32.

Makuszewska Anita. 2018. Film jako narzędzie kształcenia tancerzy. W Film w terapii i rozwoju. Na tropach psychologii w filmie. cz. 2. A. Skorupa, M. Brol, P. Paczyńska-Jasińska (red.). Warszawa. 60–79.

Murray Ruth Lovell. 1953. Dance in Elementary Education. A Program for Boys and Girls. New York.

Novack Cynthia J. 1995. Ballet, Gender and Cultural Power. W Ballet, Gender and Culture. H. Thomas (ed.). London. 34–49.

Orenstein Peggy. 2011. Cinderella Ate My Daughter: Dispatches from the Front Lines of the New Girlie-Girl Culture. New York.

Petty Geoff. 2005. Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców. J. Bartosik (przeł.). Sopot.

Rey Jan. 1958. Taniec, jego rozwój i formy. I. Turska (przeł.). Warszawa.

Risner Doug. 2007. Critical Issues in Dance Educational Research. W International Handbook of Research in Arts Education. L. Bresler (ed.). Dordrecht. 965–982.

Rosenberg Douglas. 2012. Screen Dance: Inscribing the Ephemeral Image. New York.

Sier-Janik Barbara. 1995. Post modern dance. Zarys problematyki – twórcy i techniki. Warszawa.

Thomas Helen. (ed.). 1995. Ballet, Gender and Culture. London.

Tomaszewski Włodzimierz. 1991. Człowiek tańczący. Warszawa.

Turk Marico. 2014. ”Girlhood, Ballet, and Cult of Tutu”. Children’s Literature Association Quarterly nr 39(4). 482–505.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.