Wydawca

Wydawca

Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

SponsorzyLicencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.