Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

  1. Prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Sekretarz Redakcji

  1. Dr hab. Magdalena Roszczynialska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Rada Naukowa

  1. Prof. Mgr. PhD. Katarina Fichnova, Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja
  2. Prof. PaedDr. CSc. Bernard Garaj, Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja
  3. Prof. habil. dr. Algirdas Gaižutis, Litewska Akademia Nauk, Litwa
  4. Prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas, Uniwersytet Jagielloński
  5. Assoc. Prof. Dr. Irena Masojć, Wileński Uniwersytet Pedagogiczny, Litwa
  6. Doc. PaedDr., Ph.D. Jana Raclavska, Uniwersytet w Ostrawie, Czechy
  7. Prof. dr hab. Bogusław Skowronek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  8. Prof. dr hab. Eugeniusz Wilk, Uniwersytet Jagielloński


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.