Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Studia de Cultura 9(4) Otwarty projekt modernizmu. "New Modernist Studies" w perspektywie badań nad filmem Abstrakt   PDF
Miłosz Stelmach
 
Studia de Cultura I Peepshow, prompter, bluebox – trzy meta-metafory relacji podmiot – infosfera Abstrakt   PDF
Jan Stasieńko
 
Studia de Cultura 9(4) Pejzaże w mediach Chrisa Markera Abstrakt   PDF
Barbara Kita
 
Studia de Cultura II Plakat filmowy jako forma komunikacji marketingowej Abstrakt   PDF
Aleksandra Smyczyńska
 
Studia de Cultura IV Poetyka gorszenia? Sacrum w kontekście autonomizowania się sloganu reklamowego we współczesnej polskiej prozie, poezji i dramacie Abstrakt   PDF
Bogusława Bodzioch-Bryła
 
Studia de Cultura VII "Re: Reprezentacja – Rekonstrukcja – Reinterpretacja" Poezja małej ojczyzny. Józefa Barana powroty do Borzęcina Abstrakt   PDF
Bolesław Faron
 
Studia de Cultura I Poezja w ekologii mediów (na przykładzie hybrydycznego projektu "V") Abstrakt   PDF
Monika Górska-Olesińska
 
Studia de Cultura 11(1) "Postprawda. Nowe narracje i praktyki społeczne w epoce sfingowanych informacji i gatunków hybrydycznych" Polityki reprezentacji społecznych więzi. "Pianista": cenzura i przekłady Abstrakt   PDF
Anna Ślósarz
 
Studia de Cultura VI "Edukacja kulturowa. Ujęcie monograficzne" Polonistyczna edukacja formalna a problematyka gender Abstrakt   PDF
Magdalena Stoch
 
Studia de Cultura V Ponglish jako przykład adaptacji językowo-kulturowej Abstrakt   PDF
Marzena Błasiak-Tytuła
 
Studia de Cultura 11(1) "Postprawda. Nowe narracje i praktyki społeczne w epoce sfingowanych informacji i gatunków hybrydycznych" Postprawda jako narzędzie konstruowania rzeczywistości: przykład Amber Gold Abstrakt   PDF
Monika Bogacz, Marek Pieniążek
 
Studia de Cultura 11(1) "Postprawda. Nowe narracje i praktyki społeczne w epoce sfingowanych informacji i gatunków hybrydycznych" Postprawda w dyskursach publicznych – słowo od Redaktorek Abstrakt   PDF
Agnieszka Ogonowska, Magdalena Stoch, Agnieszka Walecka-Rynduch
 
Studia de Cultura 11(1) "Postprawda. Nowe narracje i praktyki społeczne w epoce sfingowanych informacji i gatunków hybrydycznych" Postprawda w dyskursie publicznym w kontekście logiki klasycznej i logiki rozmytej Abstrakt   PDF
Mirosław Lakomy
 
Studia de Cultura 10(2) Powieść zmienia skórę. O prozie futurystycznej Abstrakt   PDF
Paweł Graf
 
Studia de Cultura VIII(2) "Cyfrowa humanistyka" Praca artystów w kulturze uczestnictwa Abstrakt   PDF
Katarzyna Kopeć
 
Studia de Cultura 11(1) "Postprawda. Nowe narracje i praktyki społeczne w epoce sfingowanych informacji i gatunków hybrydycznych" Prawda, postprawda, fałsz – konteksty medialnych kryzysów wizerunkowych na przykładzie kampanii promocyjnej i reklamowej filmu pt. "Botoks" Abstrakt   PDF
Klaudia Cymanow-Sosin, Marcin Ciechanowski, Tomasz Podlewski
 
Studia de Cultura VIII(1) "Rozwiązania antydyskryminacyjne w edukacji formalnej" Problem dystansu władzy w szwedzkich materiałach dydaktycznych jako przykład dobrych praktyk Abstrakt   PDF
Marzanna Pogorzelska
 
Studia de Cultura VII "Re: Reprezentacja – Rekonstrukcja – Reinterpretacja" Problem tożsamości i poetyka współczesnych sztuk wizualnych. Poetycka reinterpretacja dziedzictwa Abstrakt   PDF
Rafał Solewski
 
Studia de Cultura 10(4) "Cyberpsychologia. Nowe strategie badania mediów i ich użytkowników" Problematyczne używanie internetu a cechy osobowości i wczesne nieadaptacyjne schematy użytkowników sieci Abstrakt   PDF
Anita Gałuszka, Eryka Probierz
 
Studia de Cultura 10(4) "Cyberpsychologia. Nowe strategie badania mediów i ich użytkowników" Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży Abstrakt   PDF
Roman Solecki
 
Studia de Cultura VII "Re: Reprezentacja – Rekonstrukcja – Reinterpretacja" Projekt "Ersatz" Abstrakt   PDF
Sława Harasymowicz
 
Studia de Cultura II Projekt "Świat. Fotografi e dzieci z Jasionki i Krzywej" jako tekst zmącony Abstrakt   PDF
Magdalena Roszczynialska
 
Studia de Cultura 10(2) Projektanci mitów – kreacje Schulza, Rotha i Meyrinka Abstrakt   PDF
Monika Szyszka vel Syska
 
Studia de Cultura 9(1) "Gli orizzonti dell’italianistica: tradizione, attualita e sfide di ricerca" Promuovere la motivazione nella classe multilivello: uso della canzone nell’unità stratificata e differenziata Abstrakt   PDF
Anna Zingaro
 
Studia de Cultura VIII(2) "Cyfrowa humanistyka" Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy. Dyskusja otwarcia – zapis z 21.01.2016 Abstrakt   PDF
Agnieszka Ogonowska, Joanna Kisielowa, Marian Kisiel, Wojciech Ligęza, Rafał Solewski, Bolesław Faron, Bogusław Gryszkiewicz
 
201 - 225 z 377 elementów << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.