Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Studia de Cultura 10(4) "Cyberpsychologia. Nowe strategie badania mediów i ich użytkowników" Kolegium Recenzentów za lata 2010-2018 Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura 10(2) Kolej jako figura nowoczesności w krakowskim krajobrazie pamięci. Juliusz Kaden-Bandrowski, "Łuk" Abstrakt   PDF
Jacek Rozmus
 
Studia de Cultura 11(1) "Postprawda. Nowe narracje i praktyki społeczne w epoce sfingowanych informacji i gatunków hybrydycznych" Kompetencje audiowizualne dzieci postulowane przez przekaz a poziom i zakres jego rozumienia Abstrakt   PDF
Agnieszka Ogonowska
 
Studia de Cultura VIII(2) "Cyfrowa humanistyka" Kompetencje cyfrowe we współczesnej cywilizacji medialnej Abstrakt   PDF
Agnieszka Ogonowska
 
Studia de Cultura 9(2) "Film w działaniu" Konsensualna interpretacja filmu dokumentalnego – na przykładzie "Siły kobiet" w reżyserii JR Abstrakt   PDF
Magdalena Stoch
 
Studia de Cultura VIII(1) "Rozwiązania antydyskryminacyjne w edukacji formalnej" Konsumpcyjne praktyki (anty) dyskryminacyjne w edukacji uniwersyteckiej. Rzecz o sytuacji studenta-konsumenta Abstrakt   PDF
Dorota Nowalska-Kapuścik
 
Studia de Cultura II Krótko o historii fotografii wojennej ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów Muzeum Zeppelinów w Friedrichshafen z okresu I wojny światowej Abstrakt   PDF
Magdalena Berkowicz
 
Studia de Cultura 11(1) "Postprawda. Nowe narracje i praktyki społeczne w epoce sfingowanych informacji i gatunków hybrydycznych" Krytyczna analiza przekazów medialnych w czasach postprawdy – podstawowe definicje i rekomendacje Abstrakt   PDF
Magdalena Stoch
 
Studia de Cultura VIII(1) "Rozwiązania antydyskryminacyjne w edukacji formalnej" Ku dydaktyce afirmatywnej Abstrakt   PDF
Monika Rogowska-Stangret
 
Studia de Cultura VI "Edukacja kulturowa. Ujęcie monograficzne" Kultura i natura w "Pikniku pod Wiszącą Skałą" Petera Weira oraz w "Zagadce Kaspara Hausera" Wernera Herzoga. Analiza porównawcza Abstrakt   PDF
Grzegorz Wójcik
 
Studia de Cultura VIII(2) "Cyfrowa humanistyka" Kultura rocka a przestrzeń Internetu Abstrakt   PDF
Jakub Kosek
 
Studia de Cultura 10(1) Kulturowe przedstawienia seksualności osób niepełnosprawnych: zarys problematyki Abstrakt   PDF
Marek Mackiewicz
 
Studia de Cultura 9(1) "Gli orizzonti dell’italianistica: tradizione, attualita e sfide di ricerca" La coesione in italiano e in russo: alcune tendenze nell’espressione dei rapporti di caratterizzazione Abstrakt   PDF
Roman Govorukho
 
Studia de Cultura 9(1) "Gli orizzonti dell’italianistica: tradizione, attualita e sfide di ricerca" La concettualizzazione metaforica delle emozioni nella lingua italiana Abstrakt   PDF
Edyta Bocian
 
Studia de Cultura 9(1) "Gli orizzonti dell’italianistica: tradizione, attualita e sfide di ricerca" La riflessione di Torquato Tasso sulla donna nel “Discorso della virtù feminile e donnesca” Abstrakt   PDF
Fabio Boni
 
Studia de Cultura 9(1) "Gli orizzonti dell’italianistica: tradizione, attualita e sfide di ricerca" Lazzi goldoniani in veste polacca. Analisi di alcune traduzioni polacche della commedia "Il servitore di due padroni" Abstrakt   PDF
Paulina Kwaśniewska-Urban
 
Studia de Cultura 9(3) Le sfide del multilinguismo ieri e oggi: il ruolo dell’italiano dalla monarchia asburgica all’Unione Europea Abstrakt   PDF
Gualtiero Boaglio
 
Studia de Cultura VII "Re: Reprezentacja – Rekonstrukcja – Reinterpretacja" Lidii Zamkow: Pamięć – niepamięć – re/mistyfikacja Abstrakt   PDF
Ewa Łubieniewska
 
Studia de Cultura 9(3) Lingua e dialetto nel comportamento verbale degli italiani attraverso la stilizzazione letteraria dell’oralità nei romanzi di A. Camilleri. Problemi di traduzione in altre lingue (polacco e francese) dei fenomeni di code-switching nella conversazione Abstrakt   PDF
Ingeborga Beszterda
 
Studia de Cultura VIII(2) "Cyfrowa humanistyka" Literackie wizerunki Cyganów w literaturze polskiej i rosyjskiej Abstrakt   PDF
Piotr Borek
 
Studia de Cultura VIII(2) "Cyfrowa humanistyka" Literatura postelektroniczna? Od literatury elektronicznej do kartki papieru, czyli podróż powrotna, z bagażem nowych doświadczeń Abstrakt   PDF
Mikołaj Spodaryk
 
Studia de Cultura 9(1) "Gli orizzonti dell’italianistica: tradizione, attualita e sfide di ricerca" Lo “stato generale” dell’italiano per stranieri Abstrakt   PDF
Paolo E. Balboni
 
Studia de Cultura 9(1) "Gli orizzonti dell’italianistica: tradizione, attualita e sfide di ricerca" L’interazione tra i due punti e i connettivi nella scrittura italiana contemporanea. Il caso di "infatti" e "perché" Abstrakt   PDF
Benedetta Rosi, Roska Stojmenova
 
Studia de Cultura V Magazyn dla kobiet jako opowieść Abstrakt   PDF
Henryk Czubała
 
Studia de Cultura 9(2) "Film w działaniu" Małgorzata Kozubek, "Filmoterapia", Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2016, ss. 342 Abstrakt   PDF
Mariusz Makowski
 
126 - 150 z 377 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.