Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Studia de Cultura 9(3) Il riflesso della diglossia italiana nella produzione letteraria: la complessità sociolinguistica del Veneto riflessa nei testi letterari di Ruzante e Zanzotto Abstrakt   PDF
Gianna Marcato
 
Studia de Cultura I Indygenizacja treści współczesnych przekazów medialnych Abstrakt   PDF
Janina Hajduk-Nijakowska
 
Studia de Cultura II Informacja, interpretacja czy ideologizacja? Katastrofa pod Smoleńskiem na fotografiach dziennikarskich Abstrakt   PDF
Magdalena Mateja
 
Studia de Cultura V Inscenizacje intermedialności w filmie "Tlen" Iwana Wyrypajewa Abstrakt   PDF
Bogusław Skowronek, Joanna Paździo
 
Studia de Cultura 9(1) "Gli orizzonti dell’italianistica: tradizione, attualita e sfide di ricerca" Intensificazione del significato tramite l’uso dei prefissi e dei suffissi superlativi nel linguaggio giovanile e nello stile femminile Abstrakt   PDF
Małgorzata Berezowska
 
Studia de Cultura 9(1) "Gli orizzonti dell’italianistica: tradizione, attualita e sfide di ricerca" Interferenze della filosofia buddista in "Per Isabel". "Un mandala" di Tabucchi Abstrakt   PDF
Moonjung Park
 
Studia de Cultura VI "Edukacja kulturowa. Ujęcie monograficzne" Intermedialna kampania społeczna: Mafia dla psa Abstrakt   PDF
Anna Ślósarz
 
Studia de Cultura I Internet – medium czy świat? Abstrakt   PDF
Zbigniew (1952–2014) Bauer
 
Studia de Cultura 11(2) "Teatr w edukacji, terapii i profilaktyce" Istnieje jedynie dzisiaj Abstrakt   PDF
Magdalena Stoch
 
Studia de Cultura VI "Edukacja kulturowa. Ujęcie monograficzne" Jan Kalwin „dla opornych”. Popularyzacja kalwinizmu w internetowych i pozainternetowych sferach kultury popularnej Abstrakt   PDF
Katarzyna Skowronek
 
Studia de Cultura IV Językowe konceptualizacje czynności autoerotycznych. Rekonesans lingwistyczno-kulturowy Abstrakt   PDF
Bogusław Skowronek
 
Studia de Cultura II Kairos fotografii – moment i wartość Abstrakt   PDF
Joanna Spalińska-Mazur
 
Studia de Cultura VIII(1) "Rozwiązania antydyskryminacyjne w edukacji formalnej" Kategoria Innego/Innej w edukacji literackiej – na przykładzie interpretacji fragmentów "Zwady" Stanisława Vincenza Abstrakt   PDF
Ewa Serafin
 
Studia de Cultura VI "Edukacja kulturowa. Ujęcie monograficzne" Kilka uwag o edukacji filmowej (w kontekście kultury partycypacji) Abstrakt   PDF
Bogusław Skowronek
 
Studia de Cultura 10(1) Kolegium Recenzentów Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura 11(1) "Postprawda. Nowe narracje i praktyki społeczne w epoce sfingowanych informacji i gatunków hybrydycznych" Kolegium Recenzentów - 2019 Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura 11(2) "Teatr w edukacji, terapii i profilaktyce" Kolegium Recenzentów - 2019 Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura VIII(1) "Rozwiązania antydyskryminacyjne w edukacji formalnej" Kolegium Recenzentów za lata 2010-2016 Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura VIII(2) "Cyfrowa humanistyka" Kolegium Recenzentów za lata 2010-2016 Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura 9(1) "Gli orizzonti dell’italianistica: tradizione, attualita e sfide di ricerca" Kolegium Recenzentów za lata 2010-2017 Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura 9(2) "Film w działaniu" Kolegium Recenzentów za lata 2010-2017 Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura 9(4) Kolegium Recenzentów za lata 2010-2017 Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura 9(3) Kolegium Recenzentów za lata 2010-2017 Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura 10(2) Kolegium Recenzentów za lata 2010-2018 Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura 10(3) "Studia nad kulturą metalową" Kolegium Recenzentów za lata 2010-2018 Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
101 - 125 z 377 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.