Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Studia de Cultura 9(1) "Gli orizzonti dell’italianistica: tradizione, attualita e sfide di ricerca" Contents Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura VI "Edukacja kulturowa. Ujęcie monograficzne" Contents Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura V Contents Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura VII "Re: Reprezentacja – Rekonstrukcja – Reinterpretacja" Contents Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura VIII(1) "Rozwiązania antydyskryminacyjne w edukacji formalnej" Contents Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura VIII(2) "Cyfrowa humanistyka" Contents Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura 9(4) Contents Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura 10(2) Contents Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura 10(1) Contents Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura 10(3) "Studia nad kulturą metalową" Contents Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura 10(4) "Cyberpsychologia. Nowe strategie badania mediów i ich użytkowników" Contents Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura 11(1) "Postprawda. Nowe narracje i praktyki społeczne w epoce sfingowanych informacji i gatunków hybrydycznych" Contents Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura 11(2) "Teatr w edukacji, terapii i profilaktyce" Contents Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura V C.S. Lewis. Adaptacje życia i twórczości Abstrakt   PDF
Natalia Zborowska
 
Studia de Cultura 10(2) "Cudzoziemka" Marii Kuncewiczowej czytana współcześnie – w stronę konsensualnej interpretacji tekstu literackiego Abstrakt   PDF
Magdalena Stoch
 
Studia de Cultura 10(4) "Cyberpsychologia. Nowe strategie badania mediów i ich użytkowników" Cyberpsychologia czy psychologia cybernetyki? Abstrakt   PDF
Mariusz Hubert Kupniewski
 
Studia de Cultura 10(4) "Cyberpsychologia. Nowe strategie badania mediów i ich użytkowników" Cyberpsychologia. Nowe perspektywy badania mediów i ich użytkowników Abstrakt   PDF
Agnieszka Ogonowska
 
Studia de Cultura IV Czy istnieje jeszcze tabu? Kilka refleksji na temat prozy polskiej po roku 1989 Abstrakt   PDF
Iwona Pięta
 
Studia de Cultura IV Czy podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego mają marginesy? Abstrakt   PDF
Joanna Paździo
 
Studia de Cultura 10(2) Debata edukacyjna dnia 26 października 2017 roku Abstrakt   PDF
Alicja Kabała, Karolina Kwak, Anna Litak, Ewa Łubieniewska, Agnieszka Ogonowska, Marek Pieniążek, Roman Solecki, Monika Tryboń
 
Studia de Cultura 10(3) "Studia nad kulturą metalową" Djent – cyfrowa neomoderna metalu? Abstrakt   PDF
Andrzej Mądro
 
Studia de Cultura VIII(1) "Rozwiązania antydyskryminacyjne w edukacji formalnej" Dobre praktyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w obszarze bezpieczeństwa i przeciwdziałania dyskryminacji Abstrakt   PDF
Katarzyna Jurzak-Mączka
 
Studia de Cultura 11(2) "Teatr w edukacji, terapii i profilaktyce" Drama w przedszkolu – jej zintegrowany potencjał Abstrakt   PDF
Elżbieta Kwiatkowska
 
Studia de Cultura 11(2) "Teatr w edukacji, terapii i profilaktyce" Dramaturg jako archiwista. O stylu montażu dokumentalnego Witolda Wandurskiego i sceny robotniczej Abstrakt   PDF
Lilianna Dorak-Wojakowska
 
Studia de Cultura 11(1) "Postprawda. Nowe narracje i praktyki społeczne w epoce sfingowanych informacji i gatunków hybrydycznych" Dyskurs "fake newsa" Abstrakt   PDF
Marek Palczewski
 
26 - 50 z 377 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.