Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Studia de Cultura VIII(2) "Cyfrowa humanistyka" Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy. Dyskusja otwarcia – zapis z 3.12.2014 Abstrakt   PDF
Agnieszka Ogonowska, Bolesław Faron, Wojciech Ligęza, Krystyna Latawiec, Bogusław Gryszkiewicz, Rafał Solewski
 
Studia de Cultura V Proza żołnierska I wojny światowej i jej «re-kreacje» w "Lekcji martwego języka" Andrzeja Kuśniewicza Abstrakt   PDF
Jacek Rozmus
 
Studia de Cultura I Prywatne strony internetowe polonistów w posttradycyjnej edukacji Abstrakt   PDF
Anna Ślósarz
 
Studia de Cultura 10(3) "Studia nad kulturą metalową" Przekaz zawarty w twórczości zespołu Aria (Ария) w kontekście badań nad współczesną kulturą rosyjską Abstrakt   PDF
Wiktor Werner
 
Studia de Cultura 9(4) Przestrzeń danych: między projektowaniem informacji a manipulacją. Analiza specyfiki przekazów infograficznych na przykładzie portalu Visualizing Palestine Abstrakt   PDF
Anna Maj
 
Studia de Cultura III Przeszłość czarująca obrazem. Wykorzystanie fotografii w angielskiej edukacji historycznej Abstrakt   PDF
Adam Piwek
 
Studia de Cultura V Przyjemność „instant” w formatach rozrywkowych z perspektywy procesów poznawczych i emocjonalnych Abstrakt   PDF
Urszula Woźniak
 
Studia de Cultura 9(2) "Film w działaniu" Psychologiczna praca z filmem "W głowie się nie mieści" ("Inside Out") Abstrakt   PDF
Michał Brol, Agnieszka Skorupa
 
Studia de Cultura 9(2) "Film w działaniu" Psychologiczna praca z filmem: prezentacja autorskiej metody „Patrz mądrzej” Abstrakt   PDF
Agnieszka Ogonowska
 
Studia de Cultura VIII(2) "Cyfrowa humanistyka" "Public lending right" jako narzędzie wspierania twórczości narodowej. Uwagi na tle nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie wynagrodzenia za użyczenie egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne Abstrakt   PDF
Aleksandra Bagieńska-Masiota
 
Studia de Cultura 9(1) "Gli orizzonti dell’italianistica: tradizione, attualita e sfide di ricerca" Punteggiatura e coordinazione sintattica: il caso dei puntini di sospensione e della lineetta singola Abstrakt   PDF
Fiammetta Longo, Filippo Pecorari
 
Studia de Cultura 9(1) "Gli orizzonti dell’italianistica: tradizione, attualita e sfide di ricerca" Punteggiatura: norme, tendenze e complessità. I casi del punto e della virgola Abstrakt   PDF
Letizia Lala, Dario Coviello
 
Studia de Cultura VII "Re: Reprezentacja – Rekonstrukcja – Reinterpretacja" Radosława Nowakowskiego świat nieopisany Abstrakt   PDF
Marcin Kania, Kazimierz Mrówka
 
Studia de Cultura 10(4) "Cyberpsychologia. Nowe strategie badania mediów i ich użytkowników" Raptularz krytyczny Abstrakt   PDF
Bolesław Faron
 
Studia de Cultura 9(4) Realność i wirtualność jako przedmiot badań nad obrazami cyfrowymi Abstrakt   PDF
Karina Banaszkiewicz
 
Studia de Cultura V Recenzenci w 2012 roku Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura VI "Edukacja kulturowa. Ujęcie monograficzne" Recenzenci w 2013 roku Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura VII "Re: Reprezentacja – Rekonstrukcja – Reinterpretacja" Recenzenci w 2014 roku Szczegóły   PDF
Mariusz Kwiatkowski
 
Studia de Cultura 10(2) REKLUB 1927–1949. Rola Czechosłowackiego Klubu Reklamy w historii czeskiej reklamy Abstrakt   PDF
Łukasz Wojciechowski
 
Studia de Cultura 10(2) Rekonstrukcja portretu psychologicznego Zofii Nałkowskiej (na podstawie jej "Dziennika 1918–1929") Abstrakt   PDF
Agnieszka Ogonowska
 
Studia de Cultura VII "Re: Reprezentacja – Rekonstrukcja – Reinterpretacja" Reprodukcja i reprezentacja – analiza związków w obrębie dyskursu feministycznego Abstrakt   PDF
Magdalena Stoch
 
Studia de Cultura 9(3) Rivolgarizzare e ritradurre. Parole, idee, traduzioni Abstrakt   PDF
Veronica Ricotta, Giulio Vaccaro
 
Studia de Cultura VI "Edukacja kulturowa. Ujęcie monograficzne" Rodzaje gier użytkowych (serious games) oraz ich zastosowanie w edukacji – opis zjawiska Abstrakt   PDF
Paweł Świątek
 
Studia de Cultura VI "Edukacja kulturowa. Ujęcie monograficzne" Rola i znaczenie edukacji psychologicznej nauczycieli w kontekście zmian społeczno-kulturowych w Polsce Abstrakt   PDF
Piotr Słowik
 
Studia de Cultura 9(2) "Film w działaniu" Rola nagrań wideo w badaniu ontogenezy mowy w środowisku mono- i bilingwalnym Abstrakt   PDF
Anna Nallur
 
226 - 250 z 377 elementów << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.