Autor - szczegóły

Męcińska, Lula, Lancaster University, University of Cumbria, Zjednoczone Królestwo

  • Studia de Cultura 10(1) - Rozprawy i studia - Autonarracja i aktywizm
    Osobista narracja jako sposób wyrażenia intersekcjonalnego aktywizmu ucieleśnionego w internecie: przypadek Eve C.
    Abstrakt  PDF


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.