Autor - szczegóły

Rozmus, Jacek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

  • Studia de Cultura V - W kręgu adaptacji - Filmowe reprezentacje literatury i świadectw życia
    Proza żołnierska I wojny światowej i jej «re-kreacje» w "Lekcji martwego języka" Andrzeja Kuśniewicza
    Abstrakt  PDF
  • Studia de Cultura 10(2) - Rozprawy i studia
    Kolej jako figura nowoczesności w krakowskim krajobrazie pamięci. Juliusz Kaden-Bandrowski, "Łuk"
    Abstrakt  PDF


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.