Autor - szczegóły

Bagieńska-Masiota, Aleksandra, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, Polska

  • Studia de Cultura VIII(2) "Cyfrowa humanistyka" - Rozprawy i studia
    "Public lending right" jako narzędzie wspierania twórczości narodowej. Uwagi na tle nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie wynagrodzenia za użyczenie egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne
    Abstrakt  PDF


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.