Studia de Cultura VII "Re: Reprezentacja – Rekonstrukcja – Reinterpretacja"

Spis treści

Wstęp

Wstęp PDF
Agnieszka Ogonowska 3-5

Rozprawy i studia - Tożsamość – (nie)Pamięć – (auto)Kreacja

Poezja małej ojczyzny. Józefa Barana powroty do Borzęcina PDF
Bolesław Faron 11-18
Lidii Zamkow: Pamięć – niepamięć – re/mistyfikacja PDF
Ewa Łubieniewska 19-30
Mieszkanie poetyckie – koncepcja twórczości Władysława Wołkowskiego PDF
Anna Wywioł 31-43
Problem tożsamości i poetyka współczesnych sztuk wizualnych. Poetycka reinterpretacja dziedzictwa PDF
Rafał Solewski 44-52

Rozprawy i studia - Gry tożsamości – praktyki (kontr)kulturowe

Elektroniczne teksty: recykling kultury i zbiorowej tożsamości PDF
Anna Ślósarz 53-69
Wokół prowokacyjnych gier i masek – o twórczości grupy muzycznej Rammstein PDF
Jakub Kosek 70-85
Reprodukcja i reprezentacja – analiza związków w obrębie dyskursu feministycznego PDF
Magdalena Stoch 86-96

Przestrzenie tekstu – media poznania

Medialność powieści – bariera tekstu – poetyki typograficzne. Propozycje medialnej krytyki powieści PDF
Mikołaj Spodaryk 97-118
Radosława Nowakowskiego świat nieopisany PDF
Marcin Kania, Kazimierz Mrówka 119-136

Doświadczenia generacyjne – formy pamiętania i media pamięci

W kręgu doświadczeń migracyjnych pokolenia roczników siedemdziesiątych. Proza i film PDF
Grzegorz Wójcik 137-154
Odtekstowić świat: poetyckie afordancje w projekcie "Dom wzgórz" PDF
Marek Pieniążek 155-168
Od rewitalizacji do reinterpretacji – 'vintage' w przestrzeni życia codziennego. Wybrane zagadnienia PDF
Agnieszka Słaby 169-179
Projekt "Ersatz" PDF
Sława Harasymowicz 180-189

Sprawozdania

Sprawozdanie z I Ogólnopolskiego Kongresu Edukacji Medialnej "Co z ta edukacją medialną? Uwarunkowania, cele i perspektywy w dobie dynamicznych zmian technologicznych, społecznych i kulturowych" PDF
Aleksandra Ciejka 190-196
"Romowie w Polsce i Europie – od dyskryminacji do tolerancji" PDF
Klaudia Smaza 197-202
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej "Gender – Edukacja – Praca. Cenzury płci i praktyki oporu" Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 6–7.11.2014 PDF
Jakub Kosek, Mikołaj Spodaryk 203-207
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Władysław Orkan. Piewca Gorców i Podhala" PDF
Wanda Matras-Mastalerz, Magdalena Stoch 208-213
Contents PDF
  216-217
Recenzenci w 2014 roku PDF
  218

Impressum

Stopka redakcyjna bieżącego numeru PDF
 


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.