Dyskurs "fake newsa"

Marek Palczewski

Abstrakt


DOI 10.24917/20837275.11.1.2

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie dyskursu fake newsa w konfrontacji z dyskursem newsa. Za wzorzec analizy dyskursu newsa przyjąłem teorię dyskursu Teuna van Dijka. Analiza studiów kilku przypadków fake newsa pozwoliła na wyciągnięcie wniosków dotyczących struktury fake newsa i odpowiedź na pytanie, jak jest w ogóle możliwy dyskurs fake newsa. Analiza pokazała, że warunki jego możliwości tkwią m.in. w podobieństwach strukturalnych, wspólnych wartościach informacyjnych, zmianach technologicznych w mediach i sposobach odczytywania wiadomości przez odbiorców. Zjawisko rozpowszechniania się fake newsów stwarza obecnie zagrożenie dla funkcjonowania sfery publicznej, dlatego konieczna jest edukacja medialna skoncentrowana przede wszystkim na umiejętności krytycznej analizy źródeł informacji.


Fake News as Discourse
The purpose of this article is to present the fake news discourse in confrontation with the news discourse. For the pattern of the discourse analysis of the news, I adopted T. van Dijk’s theory of discourse. Analysis of the study of several cases of fake news allowed to draw conclusions about the structure of fake news and the answer to the question of how the fake news discourse is at all possible. The analysis showed that the conditions of its possibilities are among others in structural similarities, common news values, technological chan in the media and how recipients read messages. The phenomenon of spreading fake news now creates threat for the functioning of the public sphere. For this reason, media education should focus primarily on the ability to critically analyze sources of information.


Słowa kluczowe


dyskurs fake newsa, fake news, źródła informacji, fake news discourse, news, sources of information

Bibliografia


McNair Brian. 2018. Fake News: Falsehood, fabrication and fantasy in Journalism. London and New York.

McIntyre Lee. 2018. Post-Truth, Massachusetts Institute of Technology. The MIT Press.

Palczewski Marek. 2010. Teorie newsa. Historia – definicje – konteksty – dyskursy newsa w kręgu kultury zachodniej. Warszawa.

van Dijk Teun A. 1983. „Discourse analysis: its developments and application to the structure of news”. Journal of Communication vol. 33(3). 20–43. http://www.discourses.org/OldArticles/Discourse%20Analysis.Its%20Development%20and%20Application.pdf [dostęp: 26.08.2018].

van Dijk Teun A. 1980. Macrostructures. An interdisciplinary study of global structures in discourse, interaction, and cognition. Erlbaum.

van Dijk Teun A. 1988a. News Analysis: Case Studies of International and National News in the Press. New Jersey–London.

van Dijk Teun A. 1988b. News as discourse. New Jersey–London.

van Dijk Teun A. 1984. Structures of International News. A Case Study of World’s Press. Washington.

van Dijk Teun A. 1985. Structures of News in the Press. W Discourse and Communication. New Approaches to the Analysis of Mass Media. T.A. van Dijk (red.). Berlin. 69–93.

Netografia

EU vs Disinfo. 2017. „No, Denmark is not legalising sexual abuse of animals”. 9.09.2017. https://euvsdisinfo.eu/no-denmark-is-not-legalising-sexual-abuse-of-animals/ [dostęp: 20.10.2018].

Evin Dan. 2016. „Pope Francis Shocks World, Endorses Donald Trump for President”. 10.07.2016. https://www.snopes.com/fact-check/pope-francis-donald-trump-endorsement/ [dostęp: 20.10.2018].

Gabbatt Adam. 2011. “Fox News’s hacked Twitter feeds Obama declares dead”. 11.07.2011. https://www.theguardian.com/news/blog/2011/jul/04/fox-newshacked-twitter-obama-dead [dostęp: 20.10.2018].

Goodwyn Tom. 2012. „Gotye take to Twitter to deny reports of his death”. 2.06.2012. https://www.nme.com/news/music/gotye-6-1271736 [dostęp: 20.10.2018].

Кoлoкл Рoccии. 2017. „В Дании открывается первый публичный дом для зоофилов”. 3.08.2017. http://kolokolrussia.ru/novosti/v-danii-otkrvaetsya-pervy-publichnydom-dlya-zoofilov [dostęp: 20.10.2018].

Lacapria Kim. 2017. „Was a Pastor Eaten by Crocodile While Trying to walk on Water” 15.05.2017. https://www.snopes.com/fact-check/pastor-eaten-by-crocodiles/ [dostęp: 20.10.2018].

Millar Joey. 2017. „Pastor attempting to walk on water like Jesus is eaten by crocodiles”. 16.05.2017. https://www.express.co.uk/news/world/804685/crocodile-attack-zimbabwe-pastor-walk-on-water-Jonathan-Mthethwa [dostęp: 20.10.2018].

Palczewski Marek. 2017. „Fake news. A continuation or rejection of the traditional news paradigm?” http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/24042/5_2_%5b23%5d-34_Palczewski%20M.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 20.10.2018].

Planeta. 2017. „Chciał pokazać, jak Jezus chodził po wodzie. Zjadły go krokodyle”. 15.05.2017. https://www.planeta.fm/Czarna-dziura/Archiwum/Ciekawostki/Chcial-pokazac-jak-Jezus-chodzil-po-wodzie-Zjadly-go-krokodyle [dostęp: 20.10.2018].

Ritche Hannah. 2016. „Read all about it: The fakest news stories of 2016”. 30.12.2016. https://www.cnbc.com/2016/12/30/read-all-about-it-the-biggest-fake-news-stories-of-2016.html [dostęp: 20.10.2018].

Wolna Polska. 2017. „Eurosodoma – w Danii pierwszy burdel dla zoofilów”. 5.08.2017. https://wolna-polska.pl/wiadomosci/eurosodoma-danii-pierwszy-burdel-dla-zoofilow-2017-08 [dostęp: 20.10.2018].


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.