Cyberpsychologia. Nowe perspektywy badania mediów i ich użytkowników

Agnieszka Ogonowska

Abstrakt


DOI 10.24917/20837275.10.4.1

Celem artykułu jest syntetyczne przedstawienie genezy i kierunków rozwoju cyberpsychologii oraz jej związków z innymi dyscyplinami nauki, jak również wskazanie możliwości wykorzystania badań cyberpsychologicznych w studiach i analizach medioznawczych poświęconych nowym mediom oraz ich użytkownikom.

Cyberpsychology. New perspectives in researching media and their users
Abstract
The aim of the article is a synthetic presentation of the origins and directions of development of cyberpsychology and its relationships with other disciplines of science, as well as the indication of the possibility of using cyberpsychological research in media studies and analyzes dedicated to new media and their users.


Słowa kluczowe


cyberpsychologia, psychologia mediów i komunikowania, badania nad użytkownikami mediów, medioznawstwo w perspektywie psychologicznej, cyberpsychology, psychology of media and communication, research on media users, media science

Bibliografia


Aboujaude Elias. 2012. Wirtualna osobowość naszych czasów. Mroczna strona e-osobowości. R. Andruszko (przeł.). Kraków.

Aiken Mary. 2015. Cyberpsyched. New York.

Aiken Mary. 2016. The Cyber Effect. New York.

Aiken Mary, Kirwan Gráinne. 2014. The psychology of cyberchondria and “Cyberchondria by Proxy”. W Cyberpsychology and New Media: A Thematic reader. A. Power, G. Kirwan (eds.). New York. 158–169.

Attrill Alison (ed.). 2015. Cyberpsychology. Oxford.

Barak Azy (ed.). 2008. Psychological aspects of cyberspace. New York.

Barton Hannah. 2016. Persuasion and Compliance in Cyberspace. W An Introduction to Cybepsychology. I. Connoly, M. Palmer, H. Barton, G. Kirwan, (eds.). New York. 65–79.

Dalton Genevive, Connolly Irene, Palmer Marion. 2014. Capturing lectures: Using multimedia lecture captures to promote learning. W Cyberpsychology and New Media: A Thematic reader. A. Power, G. Kirwan (eds.). New York. 185–194.

Hamilton Fox Nicola. 2016. Love and relationship online. W An Introduction to Cyberpsychology. I. Connoly, M. Palmer, H. Barton, G. Kirwan (eds.). New York. 189–201.

Jenkins Henry. 2007. Kultura partycypacji. Zderzenie starych i nowych mediów. M. Bernatowicz, M. Filiciak (przeł.). Warszawa.

Kirwan Gráinne, Power Andrew. 2013. Cybercrime: The psychology of online offenders. New York.

Kohut Heinz. 1977. The restoration of the self. Madison. Chicago.

Kohut Heinz. 1980. Self psychology and the humanities. New York.

Livingston Sonia. 2013. Childrens and the Internet. Boston.

Mavropalias Kostas, Brady Ellen. 2014. Social bits: Personality and learning-style profiling via the social web. W Cyberpsychology and New Media: A Thematic reader. A. Power, G. Kirwan (eds.). New York. 215–228.

Meadows Mark Stephen. 2008. I, Avatar: The culture and consequences of having a second life. Berkley.

McDonnell Dean, Rooney Brendan, Flood Cliona. 2014 Attitudes to computerised psychotherapy: A survey of psychotherapists. W Cyberpsychology and New Media: A Thematic reader. A. Power, G. Kirwan (eds.). New York. 170–182.

Norman Kent L. 2008. Cyberpsychology: An introduction to human-computer interaction. New York.

O’Connell Richard, Kirwan Gráinne. 2014. Protection Motivation Theory and online activities. W Cyberpsychology and New Media: A Thematic reader. A. Power, G. Kirwan (eds.). New York. 139–148.

Ogonowska Agnieszka (red.). 2016. Człowiek i medium. Kraków.

Ogonowska Agnieszka. 2004. Galaktyka po Gutenbergu…? Reportaż z podróży kulturowych. Kraków.

Ogonowska Agnieszka. 2018. Psychologia mediów i komunikowania. Wprowadzenie. Kraków.

Ogonowska Agnieszka. 2018a. „(Cyber)psychologiczne i medialne uwarunkowania psychoterapii indywidualnej online”. Psychoterapia nr 3(186). 65–80.

Ogonowska Agnieszka. 2014. Uzależnienia medialne czyli o patologicznym korzystaniu z mediów. Kraków.

Ogonowska Agnieszka, Ptaszek Grzegorz (red.). 2013. Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze. Kraków.

Osborn Andy, Flood Cliona. 2014. Establishing an online counselling service for substance use: An exploratory studie. W Cyberpsychology and New Media: A Thematic reader. A. Power, G. Kirwan (eds.). New York. 149–157.

Power Andru, Kirwan Gráinne (red.). 2014. Cyberpsychology and New Media: A Thematic reader. New York.

Reeves Byron, Nass Clifford. 2003. The media equation: How people treat computers, television, and new media like real people and places. Stanford.

Tierney Roy, Palmer Marion. 2014. Participation, interaction and learner satisfaction in a professional practice wiki for teachers. W Cyberpsychology and New Media: A Thematic reader. A. Power, G. Kirwan (eds.). New York. 195–214.

Young Kimberly. 2009. Uwolnić się z sieci: uzależnienie od Internetu. G. Pindur (przeł.). Katowice.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.