Cechy osobowości a preferencja muzyki metalowej – wstępna metaanaliza dotychczasowych badań

Joanna Pluta

Abstrakt


DOI 10.24917/20837275.10.3.2

W artykule przedstawione zostały związki pomiędzy cechami osobowości, a upodobaniem do słuchania muzyki metalowej w świetle dotychczasowych badań psychologicznych. Pierwsze doniesienia na temat wpływu cech osobowości na preferencję określonego rodzaju muzyki pojawiły się w połowie ubiegłego wieku (Cattel i Anderson 1953). Stereotypy społeczne na temat fanów heavy metalu miały wpływ na formułowanie takich hipotez badawczych, w świetle których grupę tę charakteryzują zachowania antyspołeczne, a także skłonności samobójcze, depresyjność, nadużywanie narkotyków, problemy w szkole i dysfunkcje systemu rodzinnego. Jednakże w dotychczasowych badaniach udowodniono predyktywną wartość innych cech, na przykład otwartości na nowe doświadczenia, podejmowania ryzyka, ekstrawertyzmu oraz poszukiwania doznań.


Personality traits and the preference for metal music – preliminary meta-analysis of previous researches

The article presents the relations between personality traits and preference for metal music in view of previous psychological research. First reports concerning the influence of personality traits on music preferences appeared in the middle of the 20th century (Cattel & Anderson 1953). Social stereotypes relating to heavy metal fans have had an impact on formulation of research hypotheses according to which this group is characterised by antisocial behaviour, suicidal tendencies, depressive moods, substance and alcohol abuse, school problems and dysfunctional families. However, past researches have demonstrated a predictive value of different traits, such as openness to experience, risk-taking, extraversion and sensation seeking.


Słowa kluczowe


metal, preferencja, cechy osobowości, stereotyp, preference, personality traits, stereotype

Bibliografia


Arnett Jeffrey. 1991. “Heavy metal music and reckless behavior among adolescents”. Journal of Youth and Adolescence nr 20. 573–592.

Arnett Jeffrey. 1996. Metalheads. Heavy Metal Music and Adolescent Alienation. New York.

Beavers Mitch, Mutispaugh Lauren. 2008. “Does our personality predict music preference?”. Poster presented at the second annual L. Starling Reid Undergraduate Psychology Conference. Charlottesville. VA.

Brown Andy. 2011. “Heavy Genealogy: Mapping the Currents, Contraflows and Conflicts of the Emergent Field of Metal Studies, 1978-2010”. Journal For Cultural Research nr 15 (3). 213–242.

Carnagey Nicholas L., Anderson Craig A. 2003. Chapter 5. Theory in the Study of Media Violence: The General Aggression Model. W Media Violence and Children. A Complete Guide For Parents And Professionals. D.A. Gentile (red.). Westport–Connecticut–London. 86–109.

Cerbelaud Dominique. 2001. Diabeł…A jednak istnieje! F.M. Szpinda (przeł.). Częstochowa.

Ekinci Özalp, Topçuoğlu Volkan, Topçuoğlu Özgür Bilgin, Sabuncuoğlu Osman, Berkem Meral. 2012. “The Association between Music Preferences and Psychiatric Problems in Adolescents”. Marmara Medical Journal nr 25: 47–52.

Fildes Nic. 2012. “Lighten up: heavy metal fans are brighter than you think”. The Times 17.11.2012.

Filipiak Marian. 2001. Subkultury młodzieżowe wczoraj i dziś. Tyczyn.

Giles David. 2003. Media Psychology. London.

Giles David. 2010. Psychology of the Media. Basingstoke. New York.

Heavymetalowiec (hasło). W Słownik Języka Polskiego PWN. http://sjp.pwn.pl/sjp/heavymetalowiec; 2560040.html [dostęp: 20.5.2017].

Howe Tasha R., Aberson Christopher L., Friedman Howard S., Murphy Sarah E., Alcazar Esperanza, Vazquez Edwin J., Becker Rebekah. 2015. “Three Decades Later: The Life Experiences and Mid-Life Functioning of 1980s Heavy Metal Groupies, Musicians, and Fans”. Self and Identity nr 14 (5). 602–626.

Howe Tasha R., Friedman Howard S. 2014. “Sex and Gender in the 1980s Heavy Metal Scene: Groupies, Musicians, and Fans Recall Their Experiences”. Sexuality & Culture nr 18. 608–629.

Introvigne Massimo. 2016. Satanism: A Social History. Boston.

Jędrzejewski Marek. 1999. Młodzież a subkultury. Problematyka edukacyjna. Warszawa.

Klimas-Kuchtowa Ewa. 2010. „Zawodowy stres zagrożenia życia a wybór muzyki do relaksacji – doniesienia z badań”. Sztuka Leczenia nr 21 (3–4). 87–94.

Konieczna-Nowak Ludwika. 2014. „Preferencje muzyczne a właściwości psychiczne młodzieży w świetle wybranych badań empirycznych”. Chowanna nr 1. 87–98.

Kusio Urszula. 2001. Sataniści – niebezpieczni czy nieszczęśliwi? W Subkultury młodzieżowe wczoraj i dziś. M. Filipiak (red.). Tyczyn. 157–161.

Lilienfeld Scott O., Lynn Steven J., Ruscio John, Beyerstein Barry L.. 2011. 50 wielkich mitów psychologii popularnej. Warszawa.

Major Barbara. 2013. Dionizos w glanach. Ekstatyczność muzyki metalowej. Kraków.

Metalhead. (hasło). W Merriam Webster Dictionary. https://www.merriam-webster.com/dictionary/metalhead [dostęp: 20.5.2017].

Metalhead. (hasło). W Urban Dictionary. http://www.urbandictionary.com/define.php?term=metalhead [dostęp: 20.5.2017].

Nordström Susanna, Herz Marcus. 2013. “‘It’s a matter of eating or being eaten’ Gender positioning and difference making in the heavy metal subculture”. European Journal of Cultural Studies nr 16(4). 453–467.

North Adrian. 2010. “Individual Differences in Musical Taste”. American Journal of Psychology nr 123(2). 199–208.

Pałosz Paulina. 2009. „Przegląd badań nad uwarunkowaniami preferencji muzycznych”. Przegląd Psychologiczny nr 52(2). 151–179.

Petersen Jesper Aagaard. 2009. Contemporary Religious Satanism: A Critical Anthology. Ashgate.

Petersen Jesper Aagaard. 2012. “The Seeds of Satan: Conceptions of Magic in Contemporary Satanism”. Aries nr 12. 91–129.

Pęczak Mirosław. 1992. Mały Słownik Subkultur Młodzieżowych. Warszawa.

Piotrowski Przemysław. 2003. Subkultury młodzieżowe. Aspekty psychospołeczne. Warszawa.

Rentfrow Peter J., Goldberg Lewis R., Levitin Daniel J. 2011. “The Structure of Musical Preferences: A Five-Factor Model”. Journal of Personality and Social Psychology nr 100(6). 1139–1157.

Rentfrow Peter J., Gosling Samuel D. 2003. “The Do Re Mi’s of Everyday Life: The Structure and Personality Correlates of Music Preferences”. Journal of Personality and Social Psychology nr 84(6). 1236–1256.

Riches Gabrielle. 2011. “Embracing the Chaos: Mosh Pits, Extreme Metal Music and Liminality”.

Journal For Cultural Research nr 15(3). 315–332.

Swami Viren, Malpass Fiona, Harvard David, Benford Karis, Costescu Ana, Softiki Angeliki, Taylor Donna. 2013. “Metalheads: The Influence of Personality and Individual Differences on Preference for Heavy Metal”. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts nr 7(4). 377–383.

Szulc Marcin. 2013. „Czy taki diabeł straszny?” Fenomen black metalu i wpływ muzyki metalowej na odbiorców”. Estetyka i Krytyka nr 28(1). 165–189.

Winterhoff-Spurk Peter. 2007. Psychologia mediów. Kraków.

Zweigenhaft Richard L. 2008. „A do re mi encore”. Journal of Individual Differences nr 29. 45–55.

Zwoliński Andrzej. 2007. Satanizm. Radom.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.