Czy istnieje jeszcze tabu? Kilka refleksji na temat prozy polskiej po roku 1989

Iwona Pięta

Abstrakt


Is there a taboo any more? Some reflections on Polish fiction after 1989

This paper aims at answering the questions about the nature of relations between social standards and issues put forward by the writers, who made their debuts after 1989. It shows how and why the concept of taboo has been changing in Polish culture in the last two decades, and what reasons can one indicate for writers’ transgressions of moral and cultural standards so far regarded inviolable.


Słowa kluczowe


kultura, proza polska po 1989, tabu, culture, Polish fiction after 1989, taboo

Bibliografia


Burszta W., Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998.

Filipczuk E., Dowcip jako sposób wypowiadania treści objętej tabu, w: Tabu w języku i kulturze, red. A. Dąbrowska, Język a Kultura, t. 21, Wrocław 2009.

Janion M., Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś, Warszawa 1996.

Ph. Lejeune, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, red. R. Lubas-Bartoszyńska, przeł. W. Grajewski i in., Kraków 2007.

Rawicka G., Konwencja a tabu językowe, w: Tabu w języku i kulturze, red. A. Dąbrowska, Język a Kultura, t. 21, Wrocław 2009.

Tabu. Białe plamy czarne dziury, „Polityka” 2003, nr 25.

Tyrpa A., Losy słowa ‘tabu’ w Polsce (od encyklopedii Orgelbranda do prasy popularnej), w: Tabu w języku i kulturze, red. A. Dąbrowska, Język a Kultura, t. 21, Wrocław 2009.

Witosz B., Artystyczne manifestacje przekraczania tabu w literaturze polskiej końca XX wieku, w: Tabu w języku i kulturze, red. A. Dąbrowska, Język a Kultura, t. 21, Wrocław 2009.

Współczesny słownik języka polskiego, t. 1 i 2, red. nauk. B. Dunaj, Kraków 2007.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.